123456
123456
Skorzystaj z Infolinii o projekcie : +48 68 329 78 54
123456
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
123456
123456
123456
123456
2017-06-30

Podpisanie umowy na realizację projektu do działania 1.2 RPO Lubuskie 2020

Uprzejmie informujemy, że w czerwcu br. została podpisana umowa na realizację projektu pt. „Profesjonalizacja usług ¶wiadczonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla lubuskich MM¦P”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału lubuskich MM¦P w zakresie przygotowania i realizacji projektów rozwojowych  poprzez profesjonalizację ARR S.A jako Instytucji Otoczenia Biznesu i wdrożenie czterech nowych, proinnowacyjnych usług na rzecz MM¦P, w tym:

1. Proinnowacyjnej usługi finansowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego (LFP)
2. Usługi strategicznego controllingu finansowego
3. Usługi controllingu działalno¶ci badawczo - rozwojowej (B+R)
4. Usługi Green controllingu

W/w proinnowacyjne usługi będ± miały kompleksowy charakter, z uwagi  na zastosowanie  przy ich realizacji  różnych form wsparcia, a mianowicie coachingu biznesowego, usług doradczych oraz usług finansowych.

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo¶ci
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl
Krajowy System Usług

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Je¶li nie wyrażasz zgody na powyższe powiniene¶ dokonać zmian ustawień swojej przegl±darki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przegl±darek, które mog± nie obsługiwać wszystkich funkcjonalno¶ci serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przegl±darek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij