123456
123456
Skorzystaj z Infolinii o projekcie : +48 68 329 78 54
123456
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
123456
123456
123456
123456
2019-02-27

Zakończenie oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Wiedza+dotacja =SUKCES! edycja II”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu  27 lutego 2019 r., w wyniku zakończenia prac Komisji Oceny Wniosków, została zatwierdzona ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Poddziałania 6.3.1 RPO-Lubuskie2020

 

Lista rankingowa złożonych wniosków:

Lp.

Nr wniosku

Ocena końcowa

1

1/2019/BP

              86,0   

2

16/2019/BP

              85,0   

3

5/FG/BP/2019

              84,5   

4

10/2019/BP

              84,5   

5

21/2019/BP

              84,5   

6

3/FG/BP/2019

              84,0    

7

1/FG/BP/2019

              83,5   

8

2/FG/BP/2019

              83,0   

9

7/2019/BP

              82,5   

10

11/2019/BP

              82,0   

11

6/FG/BP/2019

              81,5   

12

12/2019/BP

              80,5   

14

22/2019/BP

              80,0   

13

15/2019/BP

              79,5   

15

2/2019/BP

              79,5   

16

7/FG/BP/2019

              79,0   

17

9/2019/BP

              79,0   

18

14/2019/BP

              78,5   

19

18/2019/BP

              78,5   

20

20/2019/BP

              78,5   

21

6/2019/BP

              78,5   

22

5/2019/BP

              77,0   

23

4/2019/BP

              77,0   

24

4/FG/BP/2019

              76,0   

25

8/2019/BP

              76,0   

26

17/2019/BP

              72,0   

27

19/2019/BP

              71,5   

28

13/2019/BP

              67,0   

29

3/2019/BP

              46,0    

 
Wnioski w poz. 1-27 zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w formie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, natomiast wnioski na poz. 28-29 nie zostały zakwalifikowane do uzyskania wsparcia. Do każdego  z uczestników zostanie przesłana informacja zawierająca szczegółowy wykaz przyznanych punktów.

Osoby zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania uprzejmie informujemy, iż warunkiem podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego jest zarejestrowanie przez Panią/Pana działalności gospodarczej poprzez uzyskanie wpisu do CEiDG,  

w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty uzyskania decyzji.
W związku z powyższym, w celu przygotowania umowy, należy przedłożyć do Biura Projektu poniższych dokumentów:
1) wydruk z CEIDG;
2) kopia zgłoszenia do ZUS;
3) formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza jest dostępny w zakładce „Dokumenty

do pobrania”)
4) potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego:
a) w przypadku rachunku firmowego – kopia umowy;
b) w przypadku rachunku osobistego – oświadczenie (wzór oświadczenia – dostępny w zakładce „Dokumenty do

pobrania”);
5) dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia dotacji. Należy przedłożyć  kwestionariusz poręczyciela (poręczyciel będzie zobowiązany podpisać poręczenie wekslowe, jeśli posiada wspólność majątkową ze współmałżonkiem, wówczas jego współmałżonek wyraża zgodę na poręczenie). Wzór kwestionariusza - dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Osobom niezakwalifikowanym do uzyskania dofinansowania przysługuje odwołanie. Zgodnie z § 3 Regulaminu udzielania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości uczestnicy mają prawo wnieść odwołanie od każdego elementu oceny, który miał wpływ na przyznanie dotacji, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny.
Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl
Krajowy System Usług

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij