123456
123456
Skorzystaj z Infolinii o projekcie : +48 68 329 78 54
123456
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
123456
123456
123456
123456
2019-03-20

Zakończenie procedury odwoławczej w ramach projektu „Wiedza+dotacja =SUKCES! edycja II”

 Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy ocenę wniosków w ramach procedury odwoławczej w ramach projektu „Wiedza+dotacja =SUKCES! edycja II”. Wpłynęły do nas 2 odwołania – oba wnioski zostały skierowane do oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceny Wniosków.
W wyniku procedury odwoławczej lista rankingowa została zaktualizowana i przedstawia się ona następująco:

Lp.

Nr wniosku

Średnia ocena

1

1/2019/BP

              86,0   

2

16/2019/BP

              85,0   

3

5/FG/BP/2019

              84,5   

4

10/2019/BP

              84,5   

5

21/2019/BP

              84,5   

6

3/FG/BP/2019

              84,0   

7

1/FG/BP/2019

             83,5   

8

2/FG/BP/2019

              83,0   

9

7/2019/BP

              82,5   

10

11/2019/BP

              82,0   

11

6/FG/BP/2019

              81,5   

12

12/2019/BP

              80,5   

14

22/2019/BP

              80,0   

13

15/2019/BP

              79,5   

15

2/2019/BP

              79,5   

16

7/FG/BP/2019

              79,0   

17

9/2019/BP

              79,0   

18

14/2019/BP

              78,5   

19

18/2019/BP

              78,5   

20

20/2019/BP

              78,5   

21

6/2019/BP

              78,5   

22

5/2019/BP

              77,0   

23

4/2019/BP

              77,0   

24

4/FG/BP/2019

              76,0   

25

8/2019/BP

              76,0   

26

17/2019/BP

              72,0   

27

19/2019/BP

              71,5   

28

13/2019/BP

              68,5   

29

3/2019/BP

              49,0   

 Wniosek figurujący na pozycji nr 28 zostaje rekomendowany do dofinansowania, natomiast wniosek na pozycji nr 29 nie otrzymuje wsparcia.
Powyższa lista rankingowa ma charakter ostateczny.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.