123456
123456
Skorzystaj z Infolinii o projekcie : +48 68 329 78 54
123456
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
123456
123456
123456
123456
2019-08-28

Wznowienie naboru Formularzy Zgłoszeniowych!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 września  2019 r. od godz. 10.00 zostanie wznowiony nabór Formularzy Zgłoszeniowych.

Nabór jest dedykowany WYŁĄCZNIE do  pracowników w wieku 50 lat i więcej i/lub  przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. Oznacza to, iż w przypadku  pracowników 50+, już na etapie sporządzania Formularza Zgłoszeniowego należy mieć na uwadze konkretne osoby, które będą oddelegowane na szkolenia i spełnią w/w warunek. Osoby, które wzięły dotychczas udział w projekcie nie będą brane pod uwagę bez względu na zrealizowaną kwotę wsparcia. Powyższe będzie dokładnie sprawdzane przez Operatora na etapie składania Formularza Zamówienia Bonów Rozwojowych. W przypadku przedsiębiorstw wysokiego wzrostu należy dokonać odpowiedniego zaznaczenia w Formularzu zgłoszeniowym oraz podać wymagane dane odnośnie przychodów (w celu późniejszej weryfikacji należy zachować dokumenty źródłowe, na podstawie których wpisano wymagane dane). W przypadku niespełnienia warunków naboru Umowa wsparcia będzie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku wyczerpania alokacji dostępnej w ramach projektu: Operator zamieści na swojej stronie komunikat o zawieszeniu naboru. Tym samym, przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości złożenia Formularza poprzez system informatyczny PSF – Generator Formularzy.  Formularze Zgłoszeniowe, które wpłyną w okresie od stwierdzenia braku dostępnych środków do momentu opublikowania komunikatu i zawieszenia naboru zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o zaistniałej sytuacji drogą mailową. Formularze te zostaną zarejestrowane i skierowane do oceny w momencie stwierdzenia dostępności środków z tytułu rozliczeń zamkniętych umów. Prosimy o przemyślane wypełnianie Formularzy zgłoszeniowych.

Dla przedsiębiorców, którzy mają czynne Umowy wsparcia istnieje możliwość zawarcia aneksów zwiększających kwotę dofinansowania, w przypadku oddelegowania wyłącznie pracowników, którzy wcześniej nie korzystali  ze wsparcia, a spełniają  kryterium 50 lat i więcej. Warunkiem zwiększenia kwot  jest nieprzekroczenie dopuszczalnego limitu przypadającego na przedsiębiorstwo.

Z uwagi na zbliżający się koniec  projektu wszystkie usługi szkoleniowe muszą się  zakończyć do 30 listopada 2019 r.  


Operator ARR S.A.

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl
Krajowy System Usług

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij