1234567
1234567
1234567
1234567
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
1234567
1234567
1234567
1234567
2021-06-30

Zakończenie rekrutacji do projektu „Młodzi – aktywność, przedsiębiorczość, sukces!” w ramach naboru do 25.06.2021 r.


W ramach naboru do 25 czerwca 2021 r. wpłynęło 19 formularzy rekrutacyjnych, z czego 2  na etapie oceny formalnej 2 formularze zostały odrzucone oraz 2 formularze zostały wycofane. Ocena merytoryczna kandydatów przebiegała 2-etapowo: w pierwszym etapie formularze zostały poddane ocenie merytorycznej dokonywanej przez niezależnego eksperta, w drugim etapie każdy z kandydatów odbył indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym.
Ostateczną liczbę punktów stanowi suma punktów przyznanych na obu etapach rekrutacji.

Poniższa tabela stanowi zestawienie ocen przyznanych poszczególnym kandydatom (kandydaci są oznaczeni numerem formularza rekrutacyjnego), oceny są przedstawione w kolejności wg malejącej liczby punktów.

Poniżej kandydaci ZAKWALIFIKOWANI do udziału w projekcie w ramach II grupy.


Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział w rekrutacji.
W lipcu 2021 r. rozpoczynamy szkolenia – szczegółowy grafik szkoleń przekażemy osobom zakwalifikowanym drogą mailową oraz umieścimy go na stronie internetowej ARR S.A w zakładce Szkolenia.
Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij