12345
12345
Skorzystaj z Infolinii o projekcie : +48 68 329 78 54
12345
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345
12345
12345
2019-10-28

Międzynarodowa konferencja projektu „SILVER SMEs” już za nami!

Międzynarodowa konferencja projektu „SILVER SMEs” pod tytułem  „Możliwości biznesowe związane z populacja osób starszych zagrożonych wykluczeniem: Instrumenty i narzędzia polityki”,  zrealizowana  w ramach Programu INTERREG Europe odbyła  się 24.10.2019 r. w Hotelu AMADEUS w Zielonej Górze. Otwarta została  przez Panią Hannę Nowicką - Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Było  wielu przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, a także lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych przybliżeniem założeń i celów projektu, a także wielu gości zagranicznych z Francji, Hiszpani,  Słowenii, Szwecji i Finlandii, będących partnerami w projekcie. 

Wśród znakomitych prelegentów można było wysłuchać miedzy innymi Pani Małgorzaty Jażdżewskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, która przedstawiła usługi socjalne i opiekuńcze wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Pana Jakuba Piosika -  Dyrektora  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, który omówił działania na rzecz osób starszych wymagających szczególnego traktowania w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych, czy Pana Roberta Wróbla  przedstawiciela Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, który  omówił warunki  demograficzne i społeczno-ekonomiczne seniorów: Dane dotyczące osób starszych zagrożonych wykluczeniem”.

 Pani Małgorzata Mizera – Wołowicz Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  przedstawiła z kolei regionalną politykę senioralną w obecnym okresie programowania 2014–2020, a także następnym okresie programowania 2021–2027.

W drugiej części konferencji  nastąpiła międzynarodowa wymiana doświadczeń, gdzie dobre praktyki omówili przedstawiciele partnerów z Francji, Hiszpanii, Słowenii i  Szwecji oraz Pan Jan Kominek - Prezes Zarządu Fundacji Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+, który omówił działalnośc Klubu Seniora “RELAKS” w Zielonej Górze.

Uczestnikom konferencji bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie tematyką srebrnej gospodarki. Jak widać, w każdym z europejskich państw polityka senioralna jest ważna i jest dostrzegana. Mamy nadzieję, że tematy omawiane podczas konferencji oraz wymiana dobrych praktyk  będzie owocować dalszą współpracą a  nasze dobre praktyki będą  docenione.
Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij