12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678

Fundusze UE 2007-2013

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Informacje ogólne na temat LRPO 2007 - 2013

Głównym celem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanieregionalnego potencjału endogenicznego oraz...

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacje ogólne na temat PO KL

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie...

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Działanie 2.1

Wsparcie w ramach Działania 2.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo" udzielane jest małym i średnim przedsiębiorcom, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców innych niż...

Działanie 2.2.1

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.2.1, wsparcie udzielane jest małym i średnim przedsiębiorcom, którzy posiadają siedzibę oraz prowadzą działalność...

Działanie 2.3

Działanie 2.3 skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy posiadają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw...

Archiwum Funduszy UE 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

OSOBY DO KONTAKTU

Mirosława Droń telefon: 068 329 78 23 email: m.dron@region.zgora.pl    

PODRĘCZNIKI I WYTYCZNE

Podręczniki i wytyczne dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.Podręcznik Procedur Wdrażania ZPORRWytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji II Priorytetu ZPORRPoradnik dla Beneficjentów...

AKTY PRAWNE

Podstawowe akty prawne mające odzwierciedleniew funkcjonowaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie...

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Informacje dotyczące procedur podpisywania umów o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Oddziałem Wyboru...

KONTROLA I PŁATNOŚCI

Informacje dotyczące rozliczeń i płatności w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Informacje dotyczące sprawozdawczości Beneficjenów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kliknij tutaj, aby pobrać program Acrobat Reader

DZIAŁANIE 2.5 Promocja Przedsiębiorczości

Informacje dotyczące działania 2.5 - "Promocja Przedsiębiorczości" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Informacje dla Beneficjentów Ostatecznych DZIAŁANIA 2.5 Promocja Przedsiębiorczości

Informacje dotyczące Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 - "Promocja Przedsiębiorczości" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁANIE 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Informacje dotyczące Działania 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

PROMOCJA PROJEKTU

Informacje dotyczące środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych. Wszyscy Beneficjenci wykorzystujący wsparcie ze środków funduszy...

DZIAŁANIE 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Informacje dotyczące Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

RAMOWE PLANY REALIZACJI DZIAŁAŃ

Ramowe Plany Realizacji Działań dla Zintegrowanego ProgramuOperacyjnego Rozwoju Regionalnego.  Ramowy Plan Realizacji Działania 2.5 na rok 2006 data aktualizacji dokumentu - 01.03.2006 Ramowy Plan...

GENERATOR WNIOSKÓW

Generator Wniosków jest aplikacją umożliwiającą tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.Za merytoryczny kształt i treść...

SZKOLENIA I KONFERENCJE

Informacje dotyczące przeprowadzanych przez ARR S.A. konferencji i szkoleń.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz problematyczne zagadnienia. Podstawowe informacje dotyczące ZPORR znajdują się na stronie www.zporr.gov.pl.Wszelkie informacje dotyczące ZPORR można...

WSKAŹNIKI ZPORR

Wprowadzanie nowych wskaźników do systemu monitorowania ZPORR. Procedura wprowadzania nowych wskaźników monitoringowych obowiązująca do dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o...

PROCEDURY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Procedury wydatkowania środków publicznych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

PHARE

Realizacja programu Phare w woj. lubuskim

W latach 2004-2006 przedsiębiorcy z województwa lubuskiego mieli możliwość uzyskania dofinansowania do usług doradczych oraz zakupów inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z przedakcesyjnego funduszu...

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij