12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678

O Agencji Rozwoju Regionalnego

Misją Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Zielonej Górze jest podejmowanie działań inspirujących, wspomagających oraz promujących rozwój społeczno-gospodarczy regionu lubuskiego z uwzględnieniem standardów europejskich, a także aktywizowanie i wspieranie przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie krajowych i europejskich programów pomocowych.

 

 

 • Prezes Zarządu: Rafał Zdzisław Adamczak
 • Wiceprezes Zarządu Tomasz Wontor
 • Rok założenia: 1993
 • Forma prawna: Spółka akcyjna
 • Kapitał zakładowy: 4.983.000,00 zł wpłacony w całości
 • Akcjonariusze:
  Samorząd woj. lubuskiego, reprezentowany przez Marszałka województwa, banki, instytucje, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne
 • Misja:
  Misją Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze jest podejmowanie działań inspirujących, wspomagających oraz promujących rozwój społeczno-gospodarczy regionu lubuskiego z uwzględnieniem standardów europejskich, a także aktywizowanie i wspieranie przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie krajowych i europejskich programów pomocowych
 • Krajowy System Usług:
  W roku 1997 Agencja spełniła wymogi aplikacyjne i została włączona do sieci Krajowego Systemu Usług przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.
  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 30 maja 2005 figuruje w rejestrze ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorców pod numerem 04/03/2005/087
Polityka:
Celem strategicznym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest utrzymanie w regionie znaczącej pozycji jako instytucji realizującej programy pomocowe przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości oraz uzyskanie pozycji regionalnego lidera w zakresie świadczenia usług okołobiznesowych, funkcjonującego w świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów jako profesjonalna jednostka działająca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Regionalna Instytucja Finansująca

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w wyniku pozytywnej rekomendacji Komisji Konkursowej uzyskała status Regionalnej Instytucji Finansującej dla wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2008-2015. W czerwcu 2008 roku została podpisana z PARP stosowna umowa ramowa oraz umowy na finansowanie pomocy technicznej poszczególnych działań. W ramach zawartej umowy ramowej ARR S.A. zobowiązana jest m.in. do promocji i informacji, organizacji komisji konkursowych i oceny wniosków, zawierania umów, aneksowania, rozliczania wniosków o płatność, monitorowania, kontrolowania oraz sprawozdawczości dla 9 działań POIG:

 • - 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
 • - 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
 • - 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • - 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
 • - 6.1 Paszport do eksportu
 • - 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • - 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 • - Pilotaż PO IG „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazki”

Szczegółowe informacje dotyczące w/w działań dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/ oraz http://www.poig.gov.pl/

Stanowiska pracy pracowników zaangażowanych w realizację zadań zleconych przez PARP dot. wdrażania PO IG finansowane są w ramach pomocy technicznej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działa na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Jej głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez realizację działań, mających na celu wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorców, rozwój zasobów ludzkich, ekspansji na rynki zagraniczne, rozwój regionalny. Jego osiągnięcie przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki zarówno na rynkach Unii Europejskiej, jak i światowym.

PARP jest agencją rządową działającą na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., która określa zakres zadań do realizacji, organy nadzoru, zasady tworzenia rocznych planów działania oraz sprawozdawczości z ich realizacji.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca, jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij