12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678

Regionalna Instytucja Finansująca

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Regionalna Instytucja Finansująca

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w wyniku pozytywnej rekomendacji Komisji Konkursowej uzyskała status Regionalnej Instytucji Finansującej dla wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata...

Informacje ogólne na temat PO IG

PO IG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni...

Działanie 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.

Celem działania jest promowanie prac badawczo-rozwojowych  i wdrożenie ich w życie. Działanie składa się z dwóch etapów:Etap I (Działanie 1.4): Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących...

Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji niezbędnych dla realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie innowacyjnych...

Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

Działanie ma na celu wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R,  co przyczyni się również do zwiększenia wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego przez przedsiębiorców jako jednej z przewag...

Działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej

W ramach działania przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza...

Działanie 6.1. Paszport do eksportu

Celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości...

Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia...

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do...

Promotorzy Projektów Innowacyjnych

Praca Promotorów polega na wydawaniu opinii nt. kwalifikowalności projektów do działań 4.2 i 4.4 POIG. Usługi Promotorów są skierowane do przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości, czy koncepcja projektu jest zgodna z...

Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie w ramach PO IG

Aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (link).

Wzory oświadczeń

(„Oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców towarów lub usług” oraz „Oświadczenie Beneficjenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z dostawcą...

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij