12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
Regionalna Instytucja Finansująca / Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Informacje ogólne na temat PO IG

PO IG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Głównym celem PO IG jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

 

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację 6 celów szczegółowych:

 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.
 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.
 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych
  w gospodarce.

W ramach PO IG projekty realizować będą przedsiębiorstwa (w tym małe i średnie), instytucje otoczenia biznesu (oraz ich sieci), wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki administracji centralnej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca odpowiada za wdrażanie w województwie lubuskim następujących działań w ramach PO IG:

 • 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
 • 4.2 Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
 • 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
 • 6.1 Paszport do eksportu
 • 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • 8.2 Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Więcej informacji na stronie internetowej PARP (link).

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij