12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
Regionalna Instytucja Finansująca / Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wzory oświadczeń

(„Oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców towarów lub usług” oraz „Oświadczenie Beneficjenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z dostawcą towarów lub wykonawcą usług realizowanych w ramach projektu, objętych składanym wnioskiem
o płatność”)


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 stycznia 2011 roku weszła w życie  ustawa z dnia
3 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.10.240.1603), która wprowadziła m.in. uszczegółowienie zasady konkurencyjności stosowanej przy wyborze wykonawcy przez Beneficjenta lub przez podmiot ubiegający się o udzielenie przez Agencję wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług. W załączeniu przedkładamy dwa wzory oświadczeń opracowane w związku z ww. zmianą.

Informujemy również, iż niniejsze oświadczenia powinny być składane przez Państwa przy każdym wniosku o płatność w odniesieniu do wydatków nim objętych. Obowiązek ich złożenia jest uzasadniony uprawnieniem PARP do żądania wszelkich dokumentów i wyjaśnień związanych z realizowanym projektem (wynikającym z postanowień umów o dofinansowanie).

Złożone oświadczenia pozwolą uniknąć finansowania wydatków poniesionych przez Beneficjenta w sposób niezgodny z aktualnym brzmieniem ustawy o utworzeniu PARP.

W załączeniu przedkładamy  dwa wzory oświadczeń:

1)    Oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców towarów lub usług.
2)    Oświadczenie Beneficjenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z dostawcą towarów lub wykonawcą usług
       realizowanych w ramach projektu, objętych składanym wnioskiem o płatność.
Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij