12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
Regionalna Instytucja Finansująca / Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji niezbędnych dla realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

W ramach działania można realizować projekty inwestycyjne w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych  rozwiązań technologicznych w produkcji, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług lub wyrobów, zastosowania oceny kolejnych etapów projektowania procesów technologicznych, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.

Ponadto w ramach inwestycji dodatkowo wsparte zostaną nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Projekty szkoleniowe i doradcze oraz projekty wprowadzające zmiany o charakterze organizacyjnym mogą stanowić jedynie komponent projektu inwestycyjneg. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

  • całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro,
  • wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych

Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

  • na część inwestycyjną projektu - 40 milionów złotych,
  • na część doradczą - 1 milion złotych,
  • na część szkoleniową - 1 milion złotych.

Budżet Działania wynosi 1 420 000 000 EUR

Więcej informacji na stronie internetowej PARP (link)

 

WNIOSKI ZATWIERDZONE DO DOFINANSOWANIA

Listy wniosków rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach działania 4.4 (link)
 
 

PODPISANE UMOWY
Listy umów o dofinansowanie podpisanych w ramach działania 4.4 (link)

 

 

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij