12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
Regionalna Instytucja Finansująca / Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 6.1. Paszport do eksportu

Celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową.

Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MSP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawcą może być podmiot, który w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30%.

Działanie pozwoli przedsiębiorstwom na zwiększenie poziomu eksportu, zintensyfikowanie powiązań  z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. Ponadto dzięki udziałowi przedsiębiorców w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych pozwoli na promocję polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.

Projekty realizowane w ramach Działania 6.1 obejmują 2 etapy: etap 1 - opracowanie Planu Rozwoju Eksportu, etap 2 - wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. Dofinansowanie na przygotowanie oraz  wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu może być udzielone jeden raz  w okresie realizacji Działania.


Plan Rozwoju Eksportu powinien dotyczyć w szczególności:

  1. analizy konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa oraz wyboru rynku docelowego działalności eksportowej pod kątem   produktów/usług przedsiębiorcy;
  2. badania wybranego rynku docelowego poprzez analizę aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów,  praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu/usługi przedsiębiorcy do wybranego rynku;
  3.  wyboru i wskazania działań do realizacji przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrany rynek.


Realizacja etapu 1 może trwać maksymalnie 6 miesięcy, przedsiębiorca może otrzymać na opracowanie Planu dotację w wysokości do 10 tys. zł , przy czym refundacja wynosi do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych.


Dofinansowanie w ramach etapu 2 można otrzymać na realizację poniższych Działań:

  1. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
  2. udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą
  3. wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym,
  4. uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorcy na wybrany rynek zagraniczny,
  5. doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  6. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.
Realizacja etapu 2 może trwać maksymalnie 24 miesiące. Na działania wdrożeniowe przedsiębiorca może otrzymać dotację w wysokości do 200 tyś. zł, przy intensywności wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych. Planowane do realizacji działania i ich budżety powinny być zgodne z rekomendacjami wynikającymi z Planu Rozwoju Eksportu.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać do RIF właściwej z punktu widzenia siedziby Wnioskodawcy.

Budżet działania wynosi 121 840 000 EUR

Więcej informacji na stronie internetowej PARP (link)

 

WNIOSKI ZATWIERDZONE DO DOFINANSOWANIA

Listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach wszystkich rund działania 6.1 (link)
 
 
PODPISANE UMOWY

Listy umów o dofinansowanie podpisanych w ramach działania 6.1 (link)

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij