12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
Regionalna Instytucja Finansująca / Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Regionalna Instytucja Finansująca

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w wyniku pozytywnej rekomendacji Komisji Konkursowej uzyskała status Regionalnej Instytucji Finansującej dla wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2008-2015. W czerwcu 2008 roku została podpisana z PARP stosowna umowa ramowa oraz umowy na finansowanie pomocy technicznej poszczególnych działań. W ramach zawartej umowy ramowej ARR S.A. zobowiązana jest m.in. do promocji i informacji, organizacji komisji konkursowych i oceny wniosków, zawierania umów, aneksowania, rozliczania wniosków o płatność, monitorowania, kontrolowania oraz sprawozdawczości dla działań POIG:

 

 · Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”;

 · Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”;

 · Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”;

 · Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa   przemysłowego”;

 · Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”;

 · Pilotaż PO IG „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”;

 · Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla   
   wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych”;

 · Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne   oraz ich
   sieci o znaczeniu ponadregionalnym”;

 · Działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”;

 · Działanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”;  

 · Działanie 5.4.2  „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”;

 · Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”;

 · Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”;

 · Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”;


Szczegółowe informacje dotyczące w/w działań dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/ 

 

Stanowiska pracy pracowników zaangażowanych w realizację zadań zleconych przez PARP dot. wdrażania PO IG finansowane są w ramach pomocy technicznej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działa na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Jej głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez realizację działań, mających na celu wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorców, rozwój zasobów ludzkich, ekspansji na rynki zagraniczne, rozwój regionalny. Jego osiągnięcie przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki zarówno na rynkach Unii Europejskiej, jak i światowym.
PARP jest agencją rządową działającą na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.,
która określa zakres zadań do realizacji, organy nadzoru, zasady tworzenia rocznych planów działania oraz sprawozdawczości z ich realizacji.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca, jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij