12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
Fundusze UE 2007-2013 / Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacje ogólne na temat PO KL

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa. W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane

z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i partnerskiej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz z promocją zdrowia.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odpowiada za wdrażanie  na poziomie regionu następujących priorytetów w ramach PO KL:

•-         VII „Promocja integracji społecznej"

•-         VIII „Regionalne kadry gospodarki"

•-         IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Więcej informacji:  www.efs.lubuskie.pl/index.php

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze odpowiada za wdrażanie w województwie lubuskim priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich"

Więcej informacji: www.wup.zgora.pl

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij