12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
Fundusze UE 2007-2013 / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

WSKAŹNIKI ZPORR

Wprowadzanie nowych wskaźników do systemu monitorowania ZPORR.
Procedura wprowadzania nowych wskaźników monitoringowych obowiązująca do dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (stosowana obecnie):

  1. Benficjent stwierdza brak wskaźnika monitoringowego dla swojego projektu na liście standardowych wskaźników ZPORR 2004-2006.
  2. Beneficjent zgłasza stwierdzony brak do Urzędu Marszałkowskiego lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy/Regionalnej Instytucji Finansującej z uzasadnieniem zasadności wprowadzenia wskaźnika jako systemowego.
  3. Jeżeli w wyniku analizy Urząd Marszałkowski lub Wojewódzki Urząd Pracy/Regionalna Instytucja Finansująca uzna, że wskaźnik nie jest systemowy, proponuje Beneficjentowi uwzględnienie tego wskaźnika w innych częściach wniosku (np.D6).
  4. Jeżeli w wyniku analizy uzna zaś, że wskaźnik jest systemowy (danemu rodzajowi wsparcia nie odpowiada żaden wskaźnik w danej kategorii - produkt, rezultat lub oddziaływanie), zgłasza niezwłocznie Instytucji Zarządzającej ZPORR (najlepiej pocztą elektroniczną) propozycje wskaźnika w następujący sposób: nazwa - max 100 znaków ze spacjami, definicja wskaźnika - w przypadku gdy nazwa wymaga doprecyzowania, jednostka miary oraz metodologię pomiaru.
  5. W przypadku, gdy stwierdzony brak należy usunąć w trybie szczególnym (gdy mija termin składania wniosków), Beneficjent przesyła propozycje bezpośrednio do Instytucji Zarządzającej ZPORR na adresy poczty elektronicznej izabela.korzeniecka@mg.gov.pl i marta.cerkownik@mg.gov.pl .
  6. W każdym przypadku zgłoszenie nowego wskaźnika do systemu monitorowania ZPORR wymaga potwierdzenia wprowadzenia danego wskaźnika przez Instytucję Zarządzającą ZPORR. Potwierdzenie jest wysyłane niezwłocznie do Beneficjenta i właściwej instytucji przyjmującej wnioski. Jeżeli to konieczne, po konsultacji z członkami grupy zadaniowej ds. wskaźników lub konsultacji międzyresortowej.
  7. Potwierdzenie (wydruk pisma z poczty elektronicznej) wraz z oświadczeniem Beneficjent załącza do wniosku aplikacyjnego.
    Oświadczenie jest tymczasową deklaracją Beneficjenta do monitorowania i pomiaru nowego wskaźnika do czasu wprowadzenia wskaźnika na listę standardowych wskaźników w Generatorze Wniosków. Oświadczenie powinno zawierać nazwę wskaźnika oraz sposób monitorowania i pomiaru wybranego wskaźnika (system zorganizowany przez Beneficjenta). Zakres tych informacji powinien być taki, jakby Beneficjent potencjalnie wypełniał część E2 swojego wniosku aplikacyjnego (z wypełnioną rubryką poniżej tabeli włącznie).

W momencie udostępnienia wskaźnika w GW Urząd Marszałkowski lub Wojewódzki Urząd Pracy/Regionalna Instytucja Finansująca wzywa jednorazowo Beneficjenta do przeformatowania wniosku zgodnie z właściwą wersją GW w wyznaczonym przez siebie terminie. Procedura od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia wnioski niezgodne z obowiązującym wzorem należy przeformatować w momencie udostępnienia tych wzorów w GW. Przeformatowana aplikacja nie wymaga załączania do niej oświadczenia, jeżeli wskaźnik znalazł się na liście w udostępnionej wersji GW.
W dalszym ciągu, w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wprowadzanie nowych wskaźników monitoringowych ZPORR do systemu monitorowania zgodnie z procedurą stosowaną dotychczas.

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij