12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
Fundusze UE 2007-2013 / Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Działanie 2.2.1

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.2.1, wsparcie udzielane jest małym i średnim przedsiębiorcom, którzy posiadają siedzibę oraz prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Poddziałania wspierane są inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegające na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how.
Inwestycje wspierane w ramach Poddziałania dotyczą w szczególności następujących typów projektów:

  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa;
  • nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora;
  • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów;
  • dokonywanie zasadniczych zmian całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.więcej

 

25-07-2007

Dokumenty dotyczące działania 2.2.1 SPO WKP

  Dokumenty dotyczące działania 2.2.1 SPO WKP

22-08-2007

Nabór wniosków w Lubuskiem

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.2.1 na...

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij