12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
Fundusze UE 2007-2013 / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

AKTY PRAWNE

Podstawowe akty prawne mające odzwierciedlenie
w funkcjonowaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy "de minimis" na promocję przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 30, poz. 200) - data aktualizacji dokumentu: 05.03.2007.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach- data aktualizacji dokumentu: 08.01.2007.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach (Dz. U. Nr 267, poz. 2652)- data aktualizacji dokumentu: 17.11.2004.

Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 273, Poz. 2701)- data aktualizacji dokumentu: 22.10.2004.

Ustawa z 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji- data aktualizacji dokumentu: 20.03.2002.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. 216, poz.2205 i 2206)- data aktualizacji dokumentu: 22.09.2004.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy "de minimis" (Dz. U. Nr 187, poz. 1930)- data aktualizacji dokumentu: 11.08.2004.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr 191, poz. 1960)- data aktualizacji dokumentu: 11.08.2004.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983)- data aktualizacji dokumentu: 11.08.2004.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań beneficjentów pomocy publicznej (Dz. U. Nr 194, poz. 1984)- data aktualizacji dokumentu: 11.08.2004.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 196, poz. 2014)- data aktualizacji dokumentu: 11.08.2004.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)- data aktualizacji dokumentu: 02.07.2004.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808)- data aktualizacji dokumentu: 02.07.2004.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291)- data aktualizacji dokumentu: 30.04.2004.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003- data aktualizacji dokumentu: 10.03.2004.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju- data aktualizacji dokumentu: 25.02.2004.

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych- data aktualizacji dokumentu: 09.02.2004.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., Poz. 873)- data aktualizacji dokumentu: 24.04.2003.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady "de minimis"- data aktualizacji dokumentu: 12.01.2001.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw- data aktualizacji dokumentu: 12.01.2001.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych- data aktualizacji dokumentu: 30.05.2000.

Rozporządzenie Rady nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. - wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych- data aktualizacji dokumentu: 21.06.1999.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- data aktualizacji dokumentu: 12.07.1999.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- data aktualizacji dokumentu: 12.07.1999.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94 z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie- data aktualizacji dokumentu: 11.07.1994.

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij