12345
12345
Skorzystaj z Infolinii o projekcie : +48 68 329 78 54
12345
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345
12345
12345
2019-11-21

ARR S.A. będzie realizowała projekt „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” przez kolejne 3 lata!

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  przez kolejne trzy lata pełnić będzie funkcję operatora podmiotowego systemu finansowania Usług Rozwojowych w subregionie zielonogórskim. 12 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K03/19 w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

ARR S.A. będzie kontynuować działania w zakresie dofinansowań do szkoleń, które prowadziła od marca 2017 roku. Zainteresowanie  szkoleniami wśród przedsiębiorców było bardzo duże. W ramach tego działania lubuskie firmy  z subregionu zielonogórskiego z sektora MŚP mogły ubiegać się o wsparcie finansowe m.in. na: szkolenia, studia podyplomowe czy egzaminy certyfikujące dla swoich pracowników dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych. W sumie, w latach 2017-2019 ARR S.A. rozdysponowała wśród przedsiębiorców 10,6 miliona złotych. Ze wsparcia skorzystało 869 przedsiębiorstw i ich 2403 pracowników.

Nowy projekt ARR S.A. rozpocznie w styczniu przyszłego roku, a nabory wniosków rozpoczną się na przełomie lutego i marca. Do dyspozycji przedsiębiorców zostanie udostępnionych 10,3 miliona złotych. Projekt realizowany będzie na podobnych zasadach, jak to miało miejsce dotychczas,  jednak w kryteriach naborów zajdą  pewne zmiany. W nowym rozdaniu środków ich wysokość będzie uzależniona od wielkości danego przedsiębiorstwa. Mikro firmy ubiegać się będą mogły maksymalnie o 20 tysięcy złotych, małe firmy o 30 tysięcy złotych, a średnie przedsiębiorstwa o 60 tysięcy złotych. Zmieniła się również maksymalna kwota, jaka będzie mogła być przeznaczona na jednego pracownika. Będzie to 10 tysięcy złotych.

Osoby, które skorzystały ze wsparcia w kończącym się właśnie projekcie, niestety nie będą mogły ponownie ubiegać się o dofinansowanie. Zapis ten dotyczy wyłącznie osób, a nie firm. Ponadto szczególny nacisk zostanie położony na wsparcie osób z tzw. niskimi kwalifikacjami oraz pracowników 50+.

Zapraszamy na stronę projektu www.lubuskiebony.pl, gdzie będą znajdowały się wszystkie informacje o nowym projekcie, w tym dokładnie kiedy zostanie uruchomiony nowy nabór.  

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij