12345
12345
Skorzystaj z Infolinii o projekcie : +48 68 329 78 54
12345
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345
12345
12345
2019-12-06

Podpisana umowa na Lubuskie Bony

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa o dofinansowanie na  projekt „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim  - edycja II”.  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  przez kolejne trzy lata pełnić będzie funkcję operatora podmiotowego systemu finansowania Usług Rozwojowych.

Najważniejsze informacje o projekcie:
 1. Realizacja projektu  w okresie I 2020 r.- XII. 2022 r.
 2. Liderem - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  Partner Techniczny -  TYLDA Sp. z o.o.
 3. Wartość dofinansowania  - 14,99 mln PLN 
 4. Cel projektu: podniesienie konkurencyjności i poprawa dostosowania do zmian zachodzących w gospodarce 403 lubuskich przedsiębiorców z sektora MMŚP subregionie zielonogórskim poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji ich 1039 pracowników poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR)  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  
 5. Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.
 6. Obszar wsparcia: teren województwa lubuskiego - subregion zielonogórski - powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, żagański, żarski, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra.
 7. Dofinansowanie przeznaczone będzie na usługi rozwojowe, które dzielą się na:
  • usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning),
  • usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching)
  • usługi jednorazowe (egzamin).
 8. Usługi rozwojowe będą rozliczane za pomocą bonów rozwojowych. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN.
 9. Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi 50%, a maksymalnie 80% kosztów usługi rozwojowej
 10. Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:
  • przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji, 
  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
  • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji,
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.  
 11. Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jednego przedsiębiorcę wynosi dla:
  • mikroprzedsiębiorstw: 20 000,00 PLN,
  • małych przedsiębiorstw: 30 000,00 PLN,
  • średnich przedsiębiorstw: 60 000,00 PLN.
 12. Poziom dofinansowania wszystkich usług rozwojowych dla jednego pracownika nie przekracza 10 000,00 PLN.

Zapraszamy do kontaktu: Infolinia 68 329 78 54.

Relacja z podpisania umowy:

http://lubuskie.pl/news/26389/806/Lubuskie-Bony-Rozwojowe-po-raz-drugi/d,news-bootstrap/


 
 
Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij