12345
12345
Skorzystaj z Infolinii o projekcie : +48 68 329 78 54
12345
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345
12345
12345
2020-01-14

Kolejne dotacje na szkolenia dla pracowników.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2020 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację II edycji  Projektu: "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim" dla powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, żagańskiego, żarskiego, zielonogórskiego oraz miasta Zielona Góra. Projekt jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 - Regionalny rynek pracy, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

Planowany termin rozpoczęcia naboru: 2 marca 2020 r.


Obecnie przygotowywane są dokumenty związane z  II edycją projektu i udoskonalany jest system informatyczny  PSF 2.0., w ramach którego odbywał się będzie nabór wniosków i obsługa rozliczeń w ramach nowego projektu.

Z dofinansowania będą mogli skorzystać wyłącznie ci pracownicy, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach I edycji Projektu bonów rozwojowych (w subregionie zielonogórskim) lub bonów szkoleniowych (w subregionie gorzowskim) w ramach Działania 6.5 RPO-L2020 w województwie lubuskim.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa wynosić będzie odpowiednio dla:
● mikroprzedsiębiorstwo: 20 000,00 PLN,
● małe przedsiębiorstwo: 30 000,00 PLN,
● średnie przedsiębiorstwo: 60 000,00 PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla pracownika, to 10 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania wszystkich usług rozwojowych dla jednego pracownika nie może  przekroczyć  10 000,00 PLN (jest to jednoznaczne z limitem dofinansowania na 1 pracownika w kwocie maksymalnie 10 000,00 PLN, przy czym limit ten dotyczy jednego niepowtarzającego się numeru PESEL, niezależnie od tego, czy pracownik ten zgłaszany jest przez jedną czy więcej firm).

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym:
a) usług szkoleniowych (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning);
b) usług doradczych (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
c) usług jednorazowych (egzamin).

Usługi te będą rozliczane za pomocą tzw. bonów rozwojowych. Dofinansowanie będzie można  uzyskać wyłącznie na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Więcej informacji znajduje się na stronie:  www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Więcej informacji o II edycji projektu znajduje się na stronie:  www.lubuskiebony.pl

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

INFOLINIA: +48 68 329 78 54

Siedziba Główna  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mieści się na terenie zakładu LUMEL S.A., budynek biurowy 4 piętro. Wejście przez portiernię od strony ulicy Bema, przy wiadukcie.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
tel.: 68 327 05 04 , e-mail: konsultant@region.zgora.pl
Biuro czynne w dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30 - 16:00
Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij