123456
123456
123456
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
123456
123456
123456
123456
2020-07-08

Czwarte spotkanie informacyjne dotyczące projektu „SILVER SMEs” już za nami

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 2 lipca 2020 roku zorganizowała czwarte spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Silver SMEs” realizowanego w ramach Programu INTERREG Europe.

Na spotkaniu spotkali się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu zainteresowani przybliżeniem założeń i celów projektu.

Podczas spotkania Pani Hanna Nowicka – Prezes Zarządu ARR S.A. przedstawiła główne założenia projektu oraz kluczowe rezultaty jakich spodziewamy się w wyniku realizacji projektu.

Następnie Pani Agnieszka Krzaczkowska, Kierownik Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej ROPS omówiła projekty realizowane przez Ośrodek w kontekście pandemii COVID-19, które są ukierunkowane na wsparcie podmiotów świadczących usługi m.in. dla osób starszych i niesamodzielnych. Następnie Pani Mariola Dobosz – Kierownik Projektu SILVER SMEs przekazała informacje ze spotkania partnerów projektu oraz wizyty studyjnej, które odbyły się w Cork w Irlandii w dniach 5-6.02.2020 roku. Po prelekcji Pani Małgorzaty Mizery-Wołowicz – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO na temat kierunków wsparcia na nową perspektywę finansową (2021-2027), Pani Ewa Kuzak-Plekaniec z Departamentu EFS w Urzędzie Marszałkowskim omówiła formy wsparcia z EFS dla projektów senioralnych w czasie pandemii COVID-19.

Na koniec, Pani Joanna Szalpuk, Kierownik Projektów ARR S.A. przedstawiła analizę realizacji projektów szkoleniowych oraz związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej pod kątem ich realizacji przez seniorów.

Podczas spotkania uczestnicy dokonali oceny Dobrych Praktyk, które były prezentowane przez wszystkich partnerów w Cork. Po posumowaniu formularzy oceny, najlepszy wynik otrzymał projekt „Senior Senior” z Francji (partner: Euromontana). Projekt ten obejmował stworzenie aplikacji mobilnej do bezpłatnej wymiany usług pomiędzy seniorami (osoby 55+). Aplikacja jest wdrażana głównie na terenach wiejskich, gdzie usługi publiczne są niedostępne. Aplikacja działa od 2018 roku i jest stale rozwijana dzięki jej użytkownikom.
Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij