1234567
1234567
1234567
1234567
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
1234567
1234567
1234567
1234567
2021-06-14

Uwaga! Przedłużenie terminu naboru do projektu „Młodzi- aktywność, przedsiębiorczość, sukces!”

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja uczestników do projektu „Młodzi- aktywność, przedsiębiorczość, sukces!”  została wydłużona do 25 czerwca  2021 r.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie w wyznaczonym terminie w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu.
W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.
Formularz rekrutacyjny można przekazać osobiście, drogą pocztową lub mailową.
Sposób złożenia dokumentów reguluje § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Formularz Rekrutacyjny oraz Regulamin Rekrutacji są dostępne w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.   

Dokumenty można składać w Biurze Projektu: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A., ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
Biuro czynne w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 16:00.
Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:
  • Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, w którym kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.
  • Oświadczenie kandydata, że utracił zatrudnienie po 01 marca 2020 r. (załącznik nr 7 do  Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu. 
  • Oświadczenie o kontynuowaniu nauki (załącznik nr 8 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu) w przypadku osób, które nie zamieszkują na terenie województwa lubuskiego, ale uczą się na terenie województwa lubuskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.
Informacji udzielają:
Urszula Morawska  - tel. 68 329 78 55, 607 550 436, e-mail: power@region.zgora.pl
Magdalena Nalepa – tel. 68 329 78 14, 607 550 436, e-mail: power@region.zgora.pl
DrukujPowrót
Partnerzy


Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij