1234567
1234567
1234567
1234567
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
1234567
1234567
1234567
1234567
2010-02-05

System płatności zaliczek i refundacji przez BGK

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wypłaty zaliczek oraz refundacji w nowym systemie płatności poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego odbywają się na bieżąco w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Zlecenia płatności w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka PARP zacznie składać w drugim tygodniu lutego br.

 

PARP zwiększa działania informacyjne dla beneficjentów działania 8.1 PO IG

 

PARP odbiera sygnały od przedsiębiorców związane z rozliczaniem projektów i na bieżąco podejmuje działania usprawniające proces rozliczania. Obecnie w trakcie weryfikacji i wprowadzania zmian są wewnętrzne procedury PARP i Regionalnych Instytucji Finansujących, co pozwoli efektywniej dokonywać rozliczeń  płatności.

 

Począwszy od 8 lutego br. na stronie internetowej web.gov.pl oraz na stronie PARP w zakładce działania 8.1 PO IG będą ukazywały się praktyczne porady nt. realizacji przedsięwzięć, w tym prowadzenia i rozliczania projektów. Elektroniczny poradnik będzie poruszał m.in.:

•·        problematykę związaną z dopuszczalnymi zmianami w umowie o dofinansowanie - co można zmienić, jakie zmiany w realizacji projektu wymagają aneksu do umowy, dopuszczalne modyfikacje wskaźników realizacji projektu;

•·        zagadnienia związane z rozliczaniem projektu - prawidłowe przygotowanie dokumentów do rozliczenia, terminy i miejsce składania dokumentacji, wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o płatność;

•·        wskazówki nt. rozliczania zaliczek, w tym jakie wydatki poniesione przed otrzymaniem zaliczki uznane zostaną za kwalifikowalne;

•·        informacje o kontroli i promocji projektów;

•·        informacje o najczęściej popełnianych uchybieniach oraz zalecenia, jak unikać błędów podczas realizacji projektów.

Poradnik będzie również przesyłany pocztą elektroniczną do wszystkich beneficjentów działania 8.1.

 

Dyżury ekspertów oraz czaty internetowe

Już 18 lutego br. zapraszamy na pierwszy czat z ekspertem PARP odpowiedzialnym za rozliczanie projektów w ramach działania 8.1 PO IG. Czat będzie odbywał się na portalu web.gov.pl i będzie organizowany w zależności od zgłaszanego przez internautów zapotrzebowania.

 

Spotkania informacyjne dla beneficjentów oraz potencjalnych wnioskodawców

Pod koniec marca br. rozpoczną się również spotkania organizowane przez PARP. Sesje informacyjne i konsultacje będą dotyczyły rozliczania projektów, natomiast osobne spotkania PARP zaplanowała dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach działania 8.1 w tegorocznych konkursach. O terminach spotkań Agencja będzie informować na bieżąco na stronie internetowej http://www.parp.gov.pl/ w zakładce „spotkania informacyjne" oraz na portalu web.gov.pl

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij