1234567
1234567
1234567
1234567
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
1234567
1234567
1234567
1234567

ograniczenie ilości dokumentów obowiązkowo składanych na etapie aplikowania w ramach Działania 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" ZPORR

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w Zielonej Górze
jako Instytucja Wdrażająca Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" ZPORR na podstawie pisma wystosowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wprowadza ograniczenie ilości dokumentów obowiązkowo składanych na etapie aplikowania w ramach Działania 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" ZPORR
do następujących elementów:

 

  1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu,
  2. Biznes Plan / Studium Wykonalności,
  3. Poświadczenie oceny finansowej Beneficjenta,
  4. Kopia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
  5. Informacja dotycząca otrzymania pomocy publicznej innej niż de minimis,
  6. Oświadczenie o posiadaniu pozostałych załączników i zobowiązaniu złożenia ich na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

Ponadto wprowadza się zmianę ilości egzemplarzy składanego wniosku do 2, czyli oryginał i jedna kopia (plus wersja elektroniczna).

Zmiany te obowiązują dla ogłoszonego już konkursu nr 1/2006 w ramach Działania 3.4, lecz wnioski złożone zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas rozpoczęcia konkursu będą traktowane równorzędnie.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Punktem Informacji i Promocji ZPORR, tel. 068 329 78 36,
e-mail: mailto:zporr@region.zgora.pl oraz promocja@region.zgora.pl

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij