123456
123456
Skorzystaj z Infolinii o projekcie : +48 68 329 78 54
123456
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
123456
123456
123456
123456

Działanie 1.2

„Profesjonalizacja usług świadczonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla lubuskich MMŚP”

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  w ramach Działania 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Wartość projektu: 734 849,99 zł
Wartość dofinansowania: 614 032,59 zł

Termin realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału lubuskich MMŚP w zakresie przygotowania i realizacji projektów rozwojowych poprzez profesjonalizację  Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A., jako Instytucji Otoczenia Biznesu, oraz wdrożenie czterech  nowych, proinnowacyjnych usług na rzecz MMŚP, w tym:

1.    Proinnowacyjnej usługi finansowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego (LFP)
2.    Usługi strategicznego controllingu finansowego
3.    Usługi controllingu działalności badawczo-rozwojowej (B+R)
4.    Usługi Green controllingu

W/w usługi  będą miały kompleksowy charakter, co wynika z połączenia następujących form ich realizacji: coachingu biznesowego, usług doradczych oraz usług finansowych.

Odbiorcami usług będą lubuskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności  działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS), a mianowicie Innowacyjny przemysł, Zdrowie i jakość życia i Zielona gospodarka.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
– trwać będzie etap przygotowawczy do wdrożenia nowych,  proinnowacyjnych usług. W ramach tego etapu nastąpi dostosowanie infrastruktury budowlanej, technicznej i informatycznej do potrzeb świadczenia proinnowacyjnych usług, w tym m.in. przystosowanie obiektu, w którym świadczone będą usługi, do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz osób z małymi dziećmi. W tym okresie nastąpi również dostosowanie kompetencji personelu ARR S.A. do potrzeb świadczenia nowych proinnowacyjnych usług.

od 01.09.2019 r. – rozpocznie się etap świadczenia  przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. nowych,  proinnowacyjnych usług.

CO BĘDZIEMY MOGLI ZAOFEROWAĆ PRZEDSIĘBIORCOM W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU ?

 1. Proinnowacyjną usługę finansową Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego
  Będzie to nowa „szyta na miarę” pożyczka na innowacje, polegająca na zastosowaniu nowych,  innowacyjnych narzędzi korzystnych dla MMŚP, tj. coachingu biznesowego jako narzędzia analizy oczekiwań i wspierania rozwoju MMŚP oraz e-narzędzi (elektronicznej aplikacji mobilnej do składania wniosków o pożyczkę oraz systemu informatycznemu zapewniającemu automatyzację procesu oceny wniosku – scoringu). Pożyczki będą przeznaczane na przedsięwzięcia innowacyjne, takie jak np. zakup analiz, opracowań, badań, ekspertyz, prototypów, innowacyjnych środków trwałych.
 2. Usługę strategicznego controllingu finansowego
  Usługa ta będzie skierowana do MMŚP planujących realizację działań inwestycyjnych oraz oczekujących wsparcia w formie przygotowanych scenariuszy rozwojowych oraz analizy ekonomiczno-finansowej opłacalności przedsięwzięcia.
 3. Usługę controllingu działalności badawczo-rozwojowej (B+R)
  Usługa ta będzie skierowana do lubuskich MMŚP planujących realizację działań B+R oraz oczekujących wsparcia w formie przygotowanych scenariuszy rozwojowych oraz analizy ekonomiczno-finansowej opłacalności przedsięwzięcia.Controlling działalności B+R zakłada wsparcie strategii na poziomie zarządzania finansami w ramach transferu technologii i dokonywania analizy wykonalności i opłacalności przedsięwzięć B+R.
 4. Usługę Green controlling
  Usługa ta będzie skierowana do lubuskich MMŚP planujących realizację działań proekologicznych, służących zrównoważonemu rozwojowi MMŚP oraz oczekujących wsparcia w formie przygotowanych scenariuszy rozwojowych oraz analizy ekonomiczno-finansowej opłacalności przedsięwzięcia. Green controlling zakłada innowacyjne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem aspektów społecznych i środowiskowych w controllingu. Green controlling pozwala m.in. na projektowanie i wdrażanie strategii ekorozwoju, integrację zamierzeń ekologicznych w planowaniu finansowym oraz ocenę wykonalności projektów ekologicznych.

  Trzy ostatnie usługi finansowe, w zależności od wyników analizy i oczekiwań przedsiębiorcy, będą miały charakter kompleksowy, tzn. będą  obejmować:
a)    analizę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia,
b)    planowanie i sterowanie, w tym dobór narzędzi finansowania przedsięwzięcia (kredyty, pożyczki, dotacje, leasingi, kapitały/inwestorzy zagraniczni),
c)    pomoc w sporządzeniu wniosku aplikacyjnego,
d)    nadzorowanie procesu realizacji przedsięwzięcia oraz jego rozliczenia.

Wszystkie wskazane powyżej usługi będą służyły rozwojowi przedsiębiorstw poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi. Będą one ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorstwa przy wdrażaniu nowych inwestycji oraz  nowych modeli biznesowych.

MODEL REALIZACJI PROINNOWACYJNYCH USŁUG

Etap I –  przedsiębiorca kieruje do konsultanta ARR zapytanie poprzez formularz on-line, aplikację mobilną, rozmowę telefoniczną lub kontakt osobisty,
Etap II –  konsultant ARR (akredytowany coach) dokonuje analizy potrzeb klienta,
Etap III – konsultant ARR po dokonaniu analizy potrzeb kieruje przedsiębiorcę do odpowiedniego specjalisty świadczącego daną proinnowacyjną usługę,
Etap IV – realizacja wybranej usługi przez specjalistę z danej dziedziny.  


Więcej informacji na temat projektu można uzyskać
w Punkcie Informacyjnym
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Chopina 14 (parter, pok. 4)
65-001 Zielona Góra
tel. (68) 329 78 27, (68) 329 78 28

http://www.region.zgora.pl/
agencja@region.zgora.pl

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl
Krajowy System Usług

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
fax +48 68 68 325 38 88
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij