12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
2009-12-03

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące Oceny Oddziaływania na Środowisko

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 18 listopada 2009 r. zaleciło stosowanie procedur związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ) dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE.

Zalecenia te dotyczą:

1) wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ w związku z interpretacją przez KE pojęcia "zezwolenia na inwestycję" - zalecenia te zostały opracowane w oparciu o pismo Komisji Europejskiej z dnia 20 października 2009 r. i zostaną formalnie wprowadzone do Wytycznych MRR w sprawie OOŚ; jednakże powinny być stosowane od dnia ich otrzymania,

 

2) celów systemu kontroli procedur środowiskowych i wymogów w zakresie dokumentacji środowiskowej dla projektów - wprowadzenie przedmiotowych zaleceń ma na celu jednolite stosowanie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (M.P. Nr 48, poz. 433).

 

Zalecenia oraz pismo Komisji Europejskiej wymienione w pkt. 1) znajdują się na stronie internetowej http://www.mrr.gov.pl/ w zakładce Fundusze europejskie/Ocena oddziaływania na środowisko.

 

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij