12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678
2010-03-09

Komunikat dotyczący listy projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 4.4. POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości niniejszym informuje, że w związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach II w 2009 r. rundy aplikacyjnej do Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała, a Instytucja Zarządzająca zatwierdziła listę rekomendowanych do dofinansowania projektów.

Budżet przeznaczony na II w 2009 r. rundę aplikacyjną, został zwiększony o 41 103 427,32 złotych. Dofinansowanie otrzymały 32 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 791 103 427,32 złotych. Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania obejmuje projekty, które w toku oceny merytorycznej uzyskały nie mniej niż 97 punktów i w przypadku których data złożenia kompletnego wniosku nie jest późniejsza niż 02.11.2009 roku. Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania została sporządzona zgodnie z postanowieniami §7 ust. 2 pkt 15 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach POIG Działanie 4.4., który mówi, że „wsparcie uzyskują projekty pozytywnie ocenione, do wyczerpania środków finansowych na daną rundę. W przypadku, gdy dostępny budżet nie wystarczy na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, wsparcie uzyskują projekty, które zdobędą najwięcej punktów po ocenie merytorycznej fakultatywnej. W przypadku projektów z jednakową liczbą punktów, o otrzymaniu wsparcia decyduje data wpływu kompletnego wniosku. Pozostałe wnioski, kwalifikujące się do wsparcia, dla których zabrakło środków w ramach alokacji na daną rundę trafiają na Listę projektów nierekomendowanych do dofinansowania."

Data złożenia kompletnego wniosku dla każdego z projektów została ustalona zgodnie z postanowieniami §7 ust. 1 pkt 3 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach POIG Działanie 4.4. - „o kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek nie będzie kompletny i będzie wymagał uzupełnień, data złożenia kompletnego wniosku będzie liczona w następujący sposób: do daty złożenia pierwotnej wersji wniosku zostanie doliczona liczba dni pomiędzy dniem następnym po wysłaniu wezwania przez RIF do uzupełnienia wniosku a dniem wpływu uzupełnienia do RIF (nie wliczając czasu na dokonanie oceny formalnej)."

Informujemy, że do wszystkich Wnioskodawców, których projekty były przedmiotem oceny merytorycznej zostaną wysłane zawiadomienia ze szczegółowymi wynikami oceny.

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania znajduje się pod adresem http://poig.parp.gov.pl/index/more/14736.  

 

Pełna lista rankingowa projektów złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 roku do Działania 4.4 POIG, które w toku oceny merytorycznej uzyskały minimum 60 punktów znajduje sie na stronie PARP pod adresem http://poig.parp.gov.pl/index/more/14736.

 

Zgodnie z komunikatem z dnia 11.02.2010 roku kolejny nabór wniosków w ramach POIG Działanie 4.4 zostanie ogłoszony w przypadku pozyskania dodatkowych środków na zwiększenia alokacji w ramach działania. Instytucja Pośrednicząca oraz Instytucja Zarządzająca podjęły działania zmierzające do zapewnienia środków niezbędnych do uruchomienia kolejnego naboru wniosków w ramach POIG Działanie 4.4.

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij