12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678

UWAGA BENEFICJENCI OSTATECZNI DZIAŁANIA 2.5 ZPORR!!!

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w Zielonej Górze informuje, iż w związku z publikacją dnia 4 czerwca 2007 roku w Dzienniku Ustaw "Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21.05.2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczoąci" (Dz.U. Nr 98, poz. 655) naniesiono odpowiednie poprawki do wzorów wniosków i umów (do adresu publikacyjnego rozporządzenia dodano zapis "z późniejszymi zmianami").
Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą rozporządzenia w załączniku "Zestawienie pomocy publicznej otrzymanej przez mikroprzedsiębiorcę" w kolumnie "Podstawa prawna" należy wpisywać: "Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczoąci (Dz.U. Nr 30, poz. 200 z późn. zm.)".
Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij