12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678

UWAGA BENEFICJENCI DZIAŁANIA 2.5 ZPORR!!!

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w Zielonej Górze podkreśla fakt, iż co do zasady w ramach Działania 2.5 ZPORR przedmiotem wykonywanej działalności mogą być wyłącznie działalności nie podlegające wyłączeniu.
W sytuacji, gdy w ramach rodzajów działalności określonych w PKD zarejestrowanego mikroprzedsiębiorcy znajdzie się kod PKD dotyczący działalności podlegającej wykluczeniu z udzielania pomocy de minimis zgodnie z zapisami Załącznika 1 do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejskš, przyznanie wsparcia w postaci podstawowego wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla Beneficjenta Ostatecznego będzie możliwe tylko w przypadku gdy przedsiębiorca wykreśli zapis kodu PKD w stosownym urzędzie i zaprzestanie prowadzenia działalności w sektorze podlegającym wyłączeniu.
W sytuacji gdy Beneficjent Ostateczny o którym mowa powyżej, otrzymał wsparcie w ramach Działania 2.5 ZPORR jest on zobowiązany do zwrotu przyznanej kwoty na zasadach określonych w umowie w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
ARR S.A. podkreśla ponadto, iż przeprowadzenie procedury zwrotu środków przez Beneficjentów Ostatecznych spoczywa na Ostatecznych Odbiorcach (Beneficjentach).

Wykaz numerów PKD (działalności gospodarczych związanych z produktami żywnościowymi) pod względem kwalifikowalności do wsparcia w ramach Działania 2.5.
Zgodnie z treścią załącznika I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie w ramach Działania 3.4 nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie produkcji, przetwarzania lub marketingu produktów spożywczych. Przedstawiamy zestawienie numerów PKD produktów żywnościowych, które ułatwi Państwu identyfikację numeru PKD kwalifikującego się do uzyskania dotacji.

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij