12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678

Działanie 6.3.1 - II edycja

 
Rekrutacja uczestników

 

 

 Dokumenty do pobrania

 

 

 Szkolenia

 

 

Środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

 

Przedłużone wsparcie pomostowe

 

 

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do uczestnictwa w  projekcie „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II”, który jest skierowany do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 6.3.1 RPO – Lubuskie 2020 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

DLA KOGO?
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30+, będące mieszkańcami terenów wiejskich na obszarze powiatów: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego (powiat ziemski) i żagańskiego (w powyższych powiatach - do obszarów wiejskich nie kwalifikują się miejscowości: Żagań, Nowa Sól, Otyń, Gubin).

Kandydat jest zobowiązany złożyć oświadczenie, iż w przeciągu ostatnich 12 m-cy poprzedzających moment przystąpienia do projektu nie prowadził zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dodatkowo – oświadczenie, iż dotychczas nie korzystał ze środków z EFS na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto, kandydat musi  spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
  • jest kobietą;
  • jest osobą długotrwale bezrobotną (czyli osobą, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy);
  • jest osobą o niskich kwalifikacjach (czyli osobą mającą co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową);
  • jest osobą w wieku 50+.


CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ UCZESTNIKOM PROJEKTU?

1. Wsparcie merytoryczne:

  • szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości, Tworzenie Biznes Planu, Księgowość i Kadry, Reklama i Marketing;
  • wsparcie doradczo – szkoleniowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej;

2. Wsparcie finansowe w formie:

  • bezzwrotnej dotacji w kwocie 24.000 zł;
  • wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1.300 zł/miesiąc, przez okres nawet do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.


GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?

 

 


 

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij