12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678

Środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej 6.3.1 - II Edycja

 Zakończenie procedury odwoławczej w ramach projektu „Wiedza+dotacja =SUKCES! edycja II”

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy ocenę wniosków w ramach procedury odwoławczej w ramach projektu „Wiedza+dotacja =SUKCES! edycja II”. Wpłynęły do nas 2 odwołania – oba wnioski zostały skierowane do oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceny Wniosków.
W wyniku procedury odwoławczej lista rankingowa została zaktualizowana i przedstawia się ona następująco:

Lp.

Nr wniosku

Średnia ocena

1

1/2019/BP

              86,0   

2

16/2019/BP

              85,0   

3

5/FG/BP/2019

              84,5   

4

10/2019/BP

              84,5   

5

21/2019/BP

              84,5   

6

3/FG/BP/2019

              84,0   

7

1/FG/BP/2019

             83,5   

8

2/FG/BP/2019

              83,0   

9

7/2019/BP

              82,5   

10

11/2019/BP

              82,0   

11

6/FG/BP/2019

              81,5   

12

12/2019/BP

              80,5   

14

22/2019/BP

              80,0   

13

15/2019/BP

              79,5   

15

2/2019/BP

              79,5   

16

7/FG/BP/2019

              79,0   

17

9/2019/BP

              79,0   

18

14/2019/BP

              78,5   

19

18/2019/BP

              78,5   

20

20/2019/BP

              78,5   

21

6/2019/BP

              78,5   

22

5/2019/BP

              77,0   

23

4/2019/BP

              77,0   

24

4/FG/BP/2019

              76,0   

25

8/2019/BP

              76,0   

26

17/2019/BP

              72,0   

27

19/2019/BP

              71,5   

28

13/2019/BP

              68,5   

29

3/2019/BP

              49,0   

 Wniosek figurujący na pozycji nr 28 zostaje rekomendowany do dofinansowania, natomiast wniosek na pozycji nr 29 nie otrzymuje wsparcia.
Powyższa lista rankingowa ma charakter ostateczny.Zakończenie oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Wiedza+dotacja =SUKCES! edycja II”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu  27 lutego 2019 r., w wyniku zakończenia prac Komisji Oceny Wniosków, została zatwierdzona ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Poddziałania 6.3.1 RPO-Lubuskie2020

 

Lista rankingowa złożonych wniosków:

Lp.

Nr wniosku

Ocena końcowa

1

1/2019/BP

              86,0   

2

16/2019/BP

              85,0   

3

5/FG/BP/2019

              84,5   

4

10/2019/BP

              84,5   

5

21/2019/BP

              84,5   

6

3/FG/BP/2019

              84,0    

7

1/FG/BP/2019

              83,5   

8

2/FG/BP/2019

              83,0   

9

7/2019/BP

              82,5   

10

11/2019/BP

              82,0   

11

6/FG/BP/2019

              81,5   

12

12/2019/BP

              80,5   

14

22/2019/BP

              80,0   

13

15/2019/BP

              79,5   

15

2/2019/BP

              79,5   

16

7/FG/BP/2019

              79,0   

17

9/2019/BP

              79,0   

18

14/2019/BP

              78,5   

19

18/2019/BP

              78,5   

20

20/2019/BP

              78,5   

21

6/2019/BP

              78,5   

22

5/2019/BP

              77,0   

23

4/2019/BP

              77,0   

24

4/FG/BP/2019

              76,0   

25

8/2019/BP

              76,0   

26

17/2019/BP

              72,0   

27

19/2019/BP

              71,5   

28

13/2019/BP

              67,0   

29

3/2019/BP

              46,0    

 

 Wnioski w poz. 1-27 zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w formie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, natomiast wnioski na poz. 28-29 nie zostały zakwalifikowane do uzyskania wsparcia. Do każdego  z uczestników zostanie przesłana informacja zawierająca szczegółowy wykaz przyznanych punktów.

Osoby zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania uprzejmie informujemy, iż warunkiem podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego jest zarejestrowanie przez Panią/Pana działalności gospodarczej poprzez uzyskanie wpisu do CEiDG,  

w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty uzyskania decyzji.
W związku z powyższym, w celu przygotowania umowy, należy przedłożyć do Biura Projektu poniższych dokumentów:
1) wydruk z CEIDG;
2) kopia zgłoszenia do ZUS;
3) formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza jest dostępny w zakładce „Dokumenty

do pobrania”)
4) potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego:
a) w przypadku rachunku firmowego – kopia umowy;
b) w przypadku rachunku osobistego – oświadczenie (wzór oświadczenia – dostępny w zakładce „Dokumenty do

pobrania”);
5) dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia dotacji. Należy przedłożyć  kwestionariusz poręczyciela (poręczyciel będzie zobowiązany podpisać poręczenie wekslowe, jeśli posiada wspólność majątkową ze współmałżonkiem, wówczas jego współmałżonek wyraża zgodę na poręczenie). Wzór kwestionariusza - dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Osobom niezakwalifikowanym do uzyskania dofinansowania przysługuje odwołanie. Zgodnie z § 3 Regulaminu udzielania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości uczestnicy mają prawo wnieść odwołanie od każdego elementu oceny, który miał wpływ na przyznanie dotacji, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny.NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE ŚRODKÓW FINANSOWYHC NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej trwa do dnia 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:30. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze (ul. Sulechowska 1) lub w Punkcie Informacyjnym ARR S.A. w Gorzowie Wlkp. (ul. Kazimierza Wielkiego 1).
Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera – należy pamiętać, iż nieprzekraczalnym terminem wpływu dokumentów jest 11 luty br., godz. 15:30.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych, każdy egzemplarz musi być trwale spięty (np. w skoroszycie).

Przypominamy, iż do złożenia wniosku o udzielenie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II” są uprawnieni wyłącznie uczestnicy projektu, którzy ukończyli udział w szkoleniu przygotowującym do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz otrzymali zaświadczenie o jego ukończeniu.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszymi pracownikami:
●    Gorzów Wlkp.: Renata Szwajkowska, tel. 95 739 03 16
●    Zielona Góra: Urszula Morawska, tel. 68 329 78 55Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij