12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678

Biznesplan - Młodzi - aktywność, przedsiębiorczość, sukces!

 Zakończenie oceny Biznesplanów, złożonych do dnia 6 sierpnia  2021 r. w ramach  projektu „Młodzi – aktywność, przedsiębiorczość, sukces!”


Uprzejmie informujemy, iż w dniu  26 sierpnia  2021 r., w wyniku zakończenia prac Komisji Oceny Biznesplanów, została zatwierdzona lista rankingowa w ramach projektu „Młodzi – aktywność, przedsiębiorczość, sukces!”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

 
Lista rankingowa złożonych Biznesplanów:

Lp.

numer Biznesplanu

Średnia ocen

1

19/2021/BP

98,00

2

22/2021/BP

98,00

3

23/2021/BP

97,00

4

25/2021/BP

97,00

5

26/2021/BP

95,50

6

20/2021/BP

95,00

7

27/2021/BP

94,50

8

21/2021/BP

94,00

9

31/2021/BP

93,00

10

29/2021/BP

92,50

11

24/2021/BP

91,00

12

28/2021/BP

91,00

13

30/2021/BP

90,00

14

34/2021/BP

89,50

15

33/2021/BP

88,00

16

32/2021/BP

87,00

 
 Mając powyższe na uwadze prosimy o złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej) wraz z poniższymi załącznikami:
 1. Dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej np. wpis do CEIDG. Uczestnik projektu powinien zarejestrować działalność gospodarczą w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia finansowego;
 2. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (załącznik nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) - jeśli dotyczy;
 3. Oświadczenie współmałżonka Uczestnika projektu (załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) - jeśli dotyczy;
 4. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia (załącznik nr 19 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego);
 5. Oświadczenie Poręczyciela wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągany dochodu –jeśli dotyczy (załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego);
 6. Oświadczenie współmałżonka Poręczyciela (załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) - jeśli dotyczy;
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności);
 8. Oświadczenie o posiadanym numerze (firmowego) konta bankowego.
 
Ponadto w celu uzyskania wsparcia pomostowego należy złożyć Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z poniższymi załącznikami:
 1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego);
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - (załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego);
 3. Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne - (załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego); 
 4. W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Urszulą Morawską tel. 68 329 78 55 lub Panią Magdaleną Nalepa tel. 68 329 78 14, mail power@region.zgora.pl.

 

 
Zakończenie oceny Biznesplanów, złożonych do dnia 11 czerwca 2021 r. w ramach  projektu „Młodzi – aktywność, przedsiębiorczość, sukces!”


Uprzejmie informujemy, iż w dniu  24 czerwca  2021 r., w wyniku zakończenia prac Komisji Oceny Biznesplanów, została zatwierdzona lista rankingowa w ramach projektu „Młodzi – aktywność, przedsiębiorczość, sukces!”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

 
Lista rankingowa złożonych Biznesplanów:

Lp.

numer Biznesplanu

Średnia ocen

1

7/2021/BP

97,50

2

2/2021/BP

96,00

3

4/2021/BP

95,50

4

3/2021/BP

95,00

5

5/2021/BP

95,00

6

6/2021/BP

95,00

7

11/2021/BP

95,00

8

15/2021/BP

94,50

9

1/2021/BP

93,50

10

17/2021/BP

92,50

11

14/2021/BP

91,00

12

18/2021/BP

91,00

13

13/2021/BP

90,00

14

10/2021/BP

89,50

15

9/2021/BP

89,00

16

16/2021/BP

86,00

17

8/2021/BP

84,50

18

12/2021/BP

83,00


Mając powyższe na uwadze prosimy o złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej) wraz z poniższymi załącznikami:
 1. Dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej np. wpis do CEIDG. Uczestnik projektu powinien zarejestrować działalność gospodarczą w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia finansowego;
 2. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (załącznik nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) - jeśli dotyczy;
 3. Oświadczenie współmałżonka Uczestnika projektu (załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) - jeśli dotyczy;
 4. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia (załącznik nr 19 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego);
 5. Oświadczenie Poręczyciela wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągany dochodu –jeśli dotyczy (załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego);
 6. Oświadczenie współmałżonka Poręczyciela (załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) - jeśli dotyczy;
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności);
 8. Oświadczenie o posiadanym numerze (firmowego) konta bankowego.


Ponadto w celu uzyskania wsparcia pomostowego należy złożyć Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z poniższymi załącznikami:
 1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego);
 2.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - (załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego);
 3. Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne - (załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego); 
 4. W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Urszulą Morawską tel. 68 329 78 55 lub Panią Magdaleną Nalepa tel. 68 329 78 14, mail power@region.zgora.pl.

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij