12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
Maksymalnie 2 mln zł na okres do 10 lat
12345678
12345678
12345678
12345678

Działanie 6.3.1

 
Rekrutacja uczestników

 

 

 Dokumenty do pobrania

 

 

Szkolenia

 

 

Środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

 

Rozliczenie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

 

Przedłużone wsparcie pomostowe

 

 

 

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do uczestnictwa w  projekcie „Wiedza+dotacja=SUKCES!”, który jest skierowany do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 6.3.1 RPO – Lubuskie 2020 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.


DLA KOGO?
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30+, będące mieszkańcami powiatów: krośnieńskiego lub strzelecko – drezdeneckiego.
Dodatkowo kandydat musi  spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności;
  • być kobietą;
  • być osobą długotrwale bezrobotną (czyli osobą, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez    minimum 12 miesięcy);
  • być osobą o niskich kwalifikacjach (czyli osobą mającą co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową);
  • być osobą w wieku 50+.

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ UCZESTNIKOM PROJEKTU?
1. Wsparcie merytoryczne:

  • szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości, Tworzenie Biznes Planu, Księgowość i Kadry, Reklama i Marketing;
  •  wsparcie doradczo – szkoleniowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej;

2. Wsparcie finansowe w formie:

  • bezzwrotnej dotacji w kwocie śr. 20.000 zł;
  • wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1.100 zł/miesiąc, przez okres nawet do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:
Biuro Projektu -  ul. Sulechowska1, 65-022 Zielona Góra, tel. (68) 329 78 27, e-mail: d.bajus@region.zgora.pl  
Zielona Góra – ul. Chopina 14, tel. (68) 329 78 27, e-mail: d.bajus@region.zgora.pl
Gorzów  Wlkp.
– ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. (95) 739 03 16,  e-mail: r.szwajkowska@region.zgora.pl


 

 

Partnerzy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Lubuski Lider Biznesu
Lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Fryderyka Chopina 14
65-001 Zielona Góra
Czynne w godz. od 8:00 do 16:00
tel. +48 68 327 05 04
e-mail agencja@region.zgora.pl

Adres do korespondencji: 

ul. Bohaterów Westerplatte 32
65-001 Zielona Góra

 

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.
Zamknij
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij